Partners

Edo Tichelaar

Ik ben een strateeg met een visie op sturing in gemeentelijke organisaties en weet die visie om te zetten in praktische werkwijzen. Ik bewaak de grote lijn èn houd zicht op de details die er toe doen. Daarin ben ik dogmatisch waar het moet en vrijzinnig waar het kan. Ik ben collegiaal en op samenwerking gericht. Ik ben sterk gericht op kwaliteitsverbetering en ben hierin vasthoudend. Ik stuur strak op resultaten en weet gas terug te nemen wanneer begeleiden belangrijker wordt dan sturen. Schakelen tussen de verschillende domeinen (politiek, inhoud, de mens) gaat me gemakkelijk af.

Mijn aanpak laat zich kenmerken door pragmatisch maatwerk, gericht op het halen van blijvend resultaat. In specifieke omstandigheden vergt dat een specifieke aanpak. Het instrument ben ik zelf.

Mijn aanpak is oplossingsgericht en ik ben daarbij creatief zonder de spelregels geweld aan te doen. Ik heb gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen, weet zaken helder en duidelijk te formuleren en over te brengen en ben in staat op deze wijze de benodigde betrokkenheid te realiseren. Mijn werkwijze is gestructureerd; ik oriënteer me voor aanvang terdege op mijn omgeving, de te bereiken doelstellingen en de context waarbinnen deze dienen te worden bereikt.

Ik heb een rijke ervaring als projectleider, concerncontroller en in diverse leidinggevende functies bij semi- en lokale overheden, zoals afdelingsmanager, sectormanager, directeur en (waarnemend) stadsdeelsecretaris. Ik ben in staat vraagstukken op conceptueel niveau te formuleren en deze concreet te maken en te managen in uitvoeringsprojecten. Ik ben analytisch sterk, ben gewend te werken met complexe structuren en heb ervaring met het optimaliseren van de informatievoorziening binnen overheidsorganisaties.

Ik heb gevoel voor humor, ben discreet en standvastig. Ik ben in staat om nieuwe zaken ‘van de grond te trekken’ en om mensen te stimuleren ergens hun schouders onder te zetten om gezamenlijk de klus te klaren. Ik weet me in te leven in de belangen van de portefeuillehouder, heb een goed zicht op de ‘politieke arena’ en genoot het volste vertrouwen van de wethouders waar ik voor heb gewerkt.

Binnen de werkterreinen bedrijfsvoering, financiën, brede control, sturing en projectmatig werken heb ik succesvolle veranderingen gerealiseerd. Bovendien heb ik één van de leidende rollen vervuld in de fusie van vier Amsterdamse stadsdelen als (waarnemend) stadsdeelsecretaris en programmamanager Financiën.

Wilt u weten wat Edo Tichelaar voor uw organisatie kan betekenen, maak dan een afspraak.